Bo'lim Database

flashback 0

Oracle МBBTda FLASHBACK tushunchasi

Ma’lumotlarni boshqarish uchun eng qulay va eng zamonaviy MBBT(ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi) bu albatta – Oracle dir. Saytning “MB(ma’lumotlar bazasi)...