Teg: Oracle

oracle 1

Oracle MBBT haqida

Oracle (Ma’lumotlar Bazasini Boshqarish Tizimi) – katta hajmdagi ma’lumotlarni boshqarish, ulardan kerakli ma’lumotlarni so’rov orqali istalgan ko’rinishda chiqarib olish, ma’lumotlarning...

flashback 0

Oracle МBBTda FLASHBACK tushunchasi

Ma’lumotlarni boshqarish uchun eng qulay va eng zamonaviy MBBT(ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi) bu albatta – Oracle dir. Saytning “MB(ma’lumotlar bazasi)...